Clubreglement

Beste leden,

Voor de goede gang van zaken vragen wij dit clubreglement aandachtig te lezen en rekenen wij op een stipte naleving.

 • Aansluitingen kunnen gebeuren het ganse jaar door voor zover er plaats is in de gekozen groep.
 • Er worden 2 gratis proeflessen toegestaan, de volgende les wordt ingeschreven en het lidgeld dient dan betaald te worden.
 • Er wordt geen specifieke kledij vereist voor de trainingen.
 • Leden komen op tijd en helpen bij het opstellen en afbreken van het gebruikte materiaal, elke lid blijft tot het einde van de les.
 • We laten de kleedkamers netjes achter, er wordt geen kauwgom of snoep gegeten tijdens de les. Juwelen worden het best thuis gelaten, een grote geldsom op zak is steeds onverstandig. De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal van GSM’s, fietsen, kledij,…
 • Het is ten stengste verboden te roken in de gebouwen waar er training wordt gegeven.
 • Elke adreswijziging wordt zo vlug mogelijk aan de lesgevers doorgegeven.
 • Ouders worden niet geacht de training vanaf de zijlijn te volgen. Ze kunnen echter wel aanwezig zijn zonder de training te storen en met goedkeuren van de trainer.
 • Gelieve de trainer steeds in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen.
 • Bij het niet naleven of herhaaldelijk overtreden van dit clubreglement kan tot schorsing overgegaan worden, zonder terugbetaling van de niet gebruikte lessen.
 • Het clubreglement is steeds ter beschikking op onze website (http://bossaball.d-en-v.be) of zal na simpele vraag op papier geleverd worden.
 • Bij verplaatsingen van en naar de training dient steeds de veiligste weg genomen te worden. Het verkeersreglement dient gerespecteerd te worden.
 • Elk lid gaat akkoord met het clubreglement, de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Verzekerd via Fros.¬†Polisnr: L.O. 1.115.505 / B.A. 1.115.506

Reglement Music & Sports

Sluit Menu